• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

ogłoszenie - przetarg nieograniczony dwustopniowy - 12/07/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie:

remontu tarasu przy budynku na os. Niepodległości 3A   w Krakowie - segment II, klatki 4, 5, 6 wraz z częścią półokrągłą od strony południowej.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) oferenci mogą pobrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro,

po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34, bądź zostanie ona przesłana drogą mailową.

 

Oferty należy składać do dnia 26.07.2017 r.

 

Informacji udzielają:

Dział Techniczno-Administracyjny SM „ Krakus” tel: 12 63 02 424; 12 63 02 317

lub 12 63 02 334 codziennie w dni robocze w godzinach 10:00 do 13:00 ;