• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Plan remontów na 2018 rok - 07/03/18

Zarząd Spółdzielni informuje, iż:

Rada Nadzorcza SM „Krakus” działając na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Krakus” na wniosek Zarządu uchwaliła Plan remontów na rok 2018 r. w zasobach SM „Krakus” - uchwała RN 009/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. 

Plan robót remontowych na rok 2018 jest dostępny w zakładce "rzeczowy plan remontów".