• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

,,Podatek od deszczu’’ w Krakowie - Konsultacje - 11/01/21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” uprzejmie informuje, że Gmina Miejska Kraków udostępniła do konsultacji projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nowej opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych (...), tzw. ”podatek od deszczu”.

Opłata obejmowałaby również spółdzielnie, czyli wszystkich mieszkańców. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” płaciłaby ok. 234 tys. zł rocznie tzw. podatku od deszczu. Oznaczałoby to pobieranie przez Spółdzielnię  przy opłatach na rzecz Gminy dodatkowo 17 gr./m2/miesięcznie, czyli przeliczając na średnie mieszkanie ok. 94 zł opłaty rocznie. Zgodnie z projektem opłata obowiązywałaby już od lipca 2021 r.

Miasto Kraków zaprasza, a Spółdzielnia zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa wg druku 1464, którego projektodawcą jest Komisja Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Konsultacje odbywać się będą (...) do 29 stycznia 2021 r.

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są na miejskiej stronie www.obywatelski.krakow.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/. Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:

- przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl;

- wysłać pocztą tradycyjną na adres: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, z dopiskiem „Konsultacje opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych”;

- wrzucić do pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do jednej z 15 lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa wskazanych na stronie www.bip.krakow.pl - formularz powinien być umieszczony w kopercie i podpisany:  Klimat-Energia-Gospodarka Wodna - „Konsultacje opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych”,

- przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych”.

Formularz konsultacyjny można również otrzymać, wypełnić i pozostawić w Spółdzielni do dn. 26.01.2021 r. Zebrane formularze zostaną przesłane do Urzędu Miasta Krakowa.