• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

postępowanie przetargowe - taras os. Niepodległości 3A - 09/08/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie remontu tarasu przy budynku na os. Niepodległości 3 A w Krakowie – segment II, klatki 4,5,6 wraz z częścią półokrągłą od strony południowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ)  oferenci mogą pobrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro,

po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34; bądź zostanie ona przesłana drogą mailową.

Oferty należy składać do dnia 23.08.2017r.

Informacji udzielają:

Dział Techniczno-Administracyjny SM „ Krakus” tel: 12 63 02 424  lub 12 63 02 334

codziennie w dni robocze w godzinach 10:00 do 13:00