• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

przeglądy jesienne budynków - 13/09/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że w budynkach będących w zasobach SM "Krakus" od dnia 19.09.2016 r. rozpoczynają się,  zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku oraz § 4-6  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. przeglądy kontroli rocznej stanu technicznego budynków mieszkalnych.

W przypadku budynków przy ulicy Białoprądnickiej 34 A i Białoprądnickiej 34 C przeglądy dotyczą też kontroli pięcioletniej stanu technicznego.