• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok. - 15/09/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie w imieniu Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2016.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 października 2016 roku na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”,  30-015 Kraków ul. Świętokrzyska 12

Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać:

- drogą e-mailową pod adresem spoldzielnia@krakus.net.pl

- drogą telefoniczną pod numerami  telefonu 12 630 23 06 lub12 630 23 01