• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Przetarg nieograniczony - 26/10/23

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie remontu dachu wraz z tarasami i balkonami nad częścią usługową w budynku przy ul. Mazowieckiej 131 w Krakowie” Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia oferenci mogą odbierać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu, tel.: 12 630 23 34, bądź zostanie ona przesłana pocztą elektroniczną po zgłoszeniu telefonicznym lub na adres: spoldzielnia@krakus.net.pl . Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczno-Administracyjny SM „Krakus” tel.: 12 630 23 17 lub 12 630 24 24 codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 13.00. e-mail SM Krakus: spoldzielnia@krakus.net.pl Wpłata wadium do 14.11.2023 r. Składanie ofert do 15.11.2023 r.