• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Przetarg nieograniczony dwustopniowy - 22/06/16

1. Zakup, montaż i dostawa nowych altan śmietnikowych dla nieruchomości przy ul. Stachiewicza 40,40A,  Chełmońskiego 4 wraz z robotami towarzyszącymi

2. Wykonanie remontu dachu budynku biurowego przy ul. Świętokrzyskiej 12

3. Wykonanie remontu zsypów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chełmońskiego 4 oraz ul. Jaremy 11, 13

4. Wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Legnickiej 24,24A

5. Wykonanie dostawy i wymiany stolarki drzwiowej stalowej na aluminiową w budynkach mieszkalnych będących w zasobach SM „Krakus” w Krakowie.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  w cenie 70 zł + VAT oferenci mogą zakupić w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34 i po przedłożeniu kopii wpłaty opłaty za SIWZ.

Opłatę za SIWZ należy wpłacić na konto Spółdzielni, tj. Bank Pocztowy SA o/o w Krakowie nr 18 1320 1465 2896 0090 2000 0010

Informacji udzielają:

 Dział Techniczno-Administracyjny SM „Krakus” tel: 12 63 02 424  lub 12 63 02 334 codziennie w dni robocze w godzinach 10:00 do 13:00 ;