• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

przetarg nieograniczony dwustopniowy - 12/04/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ul. Świętokrzyska 12,  30-015 Kraków ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót :

1. Wykonanie robót ogólnobudowlanych w nieruchomościach stanowiących zasoby SM „Krakus” w Krakowie 

2. Wykonanie malowania klatek schodowych i korytarzy budynków przy ul. Legnickiej 24,24A,

3. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gnieźnieńskiej 26

4. Wykonanie remontu posadzki korytarzy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stachiewicza 35

5. Wykonanie nadbudowy i ocieplenia kominów w budynkach mieszkalnych stanowiących zasoby SM „Krakus”

6. Wykonanie remontu pokrycia dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szafirowej 8

7. Wykonanie remontu komór zsypowych wraz z czyszczeniem przewodu zsypowego w budynku mieszkalnym przy ul. Jaremy 1-15

zapytanie o oferty i ceny na wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych :

1. Wykonanie remontu altan śmietnikowych przy ul. Legnickiej 24,24A

2. Wykonanie panelowego ogrodzenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pachońskiego 28

3. Wykonanie malowania parterów klatek schodowych w budynkach przy ul. Kijowskiej 48, Mazowieckiej 131

4. Uporządkowanie instalacji niskoprądowej w budynku przy ul. Stachiewicza 35B

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ)  oferenci mogą pobrać w siedzibie Spółdzielni

przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania

tel. 12/630-23-34

Informacji udzielają:

 Dział Techniczno-Administracyjny SM „ Krakus” tel: 12 63 02 424  lub 12 63 02 334 codziennie w dni robocze w godzinach 10:00 do 13:00 ;