• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

przetarg nieograniczony dwustopniowy - 31/05/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”  ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Wykonanie malowania klatki schodowej  i korytarzy w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 22
2. Wykonanie malowania klatki schodowej  i korytarzy w budynku przy ul. Stachiewicza 40A

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) oferenci mogą pobrać w siedzibie Spółdzielni

przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34 .

Oferty należy składać do dnia 28.06.2017 r.

Wadium w kwocie 7 000 zł za każde zadanie należy wpłacić do dnia 26.06.2017 r.

Informacji udzielają:

 Dział Techniczno-Administracyjny SM „ Krakus”

tel: 12 63 02 424  lub 12 63 02 334 codziennie w dni robocze w godzinach 10:00 do 13:00 ;