• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

przetargi na prace - 10/06/21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”  ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:

Zadanie 1. Przetarg na wykonanie w ramach legalizacji wymiany ciepłomierzy w budynkach przy ul. Bursztynowa 3, Legnicka 24, Legnicka 24A, Białopradnicka 34B i Białoprądnicka 34C

Zadanie 2. Przetarg na wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej - WLZ-ów, w budynku mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” przy ulicy Gnieźnieńskiej 24 w Krakowie

Zadanie 3. Przetarg na wykonanie remontu chodnika przy nieruchomości Stachiewicza 35, 35B - dojście od strony północno-zachodniej

Zadanie 4. Przetarg na wykonanie remontu balkonów w budynku na os. Niepodległości 3A w Krakowie - etap 1 - segment B, klatka 1

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) oferenci mogą pobrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34, bądź zostanie ona przesłana drogą mailową

Szczegółowych informacji udzielają:

Dział Techniczno-Administracyjny SM „ Krakus” tel: 12/630-24-24; 12/630-23-34

12/630-24-21 lub 12/630-23-17 codziennie w dni robocze w godzinach od 08:00 do 13:00

mail SM Krakus: spoldzielnia@krakus.net.pl

Wpłata wadium do dnia 22.06.2021 r. włącznie

Składanie ofert do dnia 23.06.2021 r. włącznie