• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

przetargi nieograniczone dwustopniowe - 01/03/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” ogłasza  przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót :

 1. Wykonanie robót ogólnobudowlanych w nieruchomościach stanowiących zasoby SM „Krakus” w Krakowie.
 2. Wykonanie remontów chodników w zasobach SM „Krakus” w Krakowie.
 3. Wykonanie remontu dachu wraz z remontem instalacji odgromowej na budynku biurowym przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Krakowie.
 4. Wykonanie malowania klatek schodowych i korytarzy budynków przy ul. Legnickiej 24,24A, Stachiewicza 40A, Gnieźnieńskiej 22.
 5. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gnieźnieńskiej 26.
 6. Wykonanie remontu posadzki korytarzy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stachiewicza 35.
 7. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Zawodzie 3.
 8. Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ w budynkach przy ul. Radzikowskiego 72,Różyckiego 4,6, Jaremy 1-7.
 9. Wykonanie nadbudowy i ocieplenia kominów w budynkach mieszkalnych stanowiących zasoby SM „Krakus”.
 10. Wykonanie remontu pokrycia dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szafirowej 8.
 11. Wykonanie remontu komór zsypowych wraz z czyszczeniem przewodu zsypowego w budynku mieszkalnym przy ul. Jaremy 1-15.

zapytanie o oferty i ceny na wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych :

 1. Wykonanie remontu altan śmietnikowych przy ul. Legnickiej 24,24A.
 2. Wykonanie panelowego ogrodzenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pachońskiego 28.
 3. Wymiana włazów dachowych w budynkach przy ul. Różyckiego 4,5,6,7,Palacha 15.
 4. Wymiana skrzynek gazowych w budynkach przy ul.  Gnieźnieńskiej 24, Stachiewicza 40.
 5. Wykonanie malowania parterów klatek schodowych w budynkach przy ul. Kijowskiej 48, Mazowieckiej 131.
 6. Wymiana domofonów w budynkach przy ul. Radzikowskiego 72, Zawodzie 3 (klatka I i III).
 7. Uporządkowanie instalacji niskoprądowej w budynku przy ul. Stachiewicza 35B.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  w cenie 100 zł + VAT (dotyczy jednego zadania) oferenci mogą zakupić w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel.12/630-23-34 i po przedłożeniu kopii wpłaty opłaty za SIWZ.

Opłatę za SIWZ należy wpłacić na konto Spółdzielni, tj. Bank Pocztowy SA o/o w Krakowie nr 18 1320 1465 2896 0090 2000 0010

Informacji udzielają:

 Dział Techniczno-Administracyjny SM „ Krakus” tel: 12 63 02 424  lub 12 63 02 334 codziennie w dni robocze w godzinach 10:00 do 13:00 ;