• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

przetargi nieograniczone dwustopniowe - 04/05/22

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”  ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie niżej wymienionych robót:

Zadanie 1. Przetarg na wymianę stolarki drzwiowo-okiennej wewnętrznej na korytarzach wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Różyckiego 5 i Różyckiego 7 w Krakowie. Realizacja w dwóch etapach

Zadanie 2.Przetarg na dostawę i montaż wiat śmietnikowych  dla budynków wielorodzinnych  w zasobach SM "Krakus"  

Zadanie 3.Przetarg na remont częściowy dachu budynku przy ul. Różyckiego 6 w zakresie remontu koryta dachowego wraz z dociepleniem i remontem dachu maszynowni

Zadanie 4.Przetarg na remont dachu budynku przy ul. Radzikowskiego 72 w zakresie wykonania renowacyjnej warstwy pokrycia papowego oraz wykonania obróbek papowych kominów

Zadanie 5.Przetarg na wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej - WLZ–ów  w budynku mieszkalnym Spółdzielni mieszkaniowej „Krakus”  przy ulicy Gnieźnieńskiej 24 w  Krakowie 

Zadanie 6.Przetarg na wykonanie wymiany sterowania dźwigów osobowych w budynkach stanowiących zasoby SM „Krakus” w Krakowie – ul. Stachiewicza 35B dźwig 450 kg, ul. Palacha 3 dźwig 500 kg, ul. Palacha 5 dźwig 500 kg, ul. Palacha 9 dźwig 500 kg

Zadanie 7.Przetarg na remont (malowanie) klatki schodowej i korytarzy w budynku przy ul. Chełmońskiego 4 w Krakowie

Zadanie 8.Przetarg na wykonanie remontu balkonów budynku przy ul. Stachiewicza 35 w Krakowie  – pion mieszkań 22 – 193

Zadanie 9.Przetarg na remont części wysokiej dachu w budynku przy ul. Stachiewicza 35B w Krakowie

Zadanie 10.Przetarg na remont (malowanie) klatek schodowych w budynku przy ul. Mazowieckiej 131 w Krakowie

Zadanie 11.Przetarg na remont posadzek w budynku przy al. Kijowskiej 48  na klatkach  schodowych nr I, II, II – wykonanie okładziny z płytek gresowych na poziomie parteru budynku

Zadanie 12. Przetarg na remont balkonów i loggii  w budynku przy ul. Legnickiej 24-24A w Krakowie, etap 1: Legnicka 24A, klatka 3 – 2 piony balkonów

Zadanie 13.Przetarg na wykonanie remontu drogi wewnętrznej przy budynku ul. Legnicka 24 i 24A w Krakowie

Zadanie 14.Przetarg na remont balkonów w budynku na os. Niepodległości 3A w Krakowie - etap 2 - segment b, klatka 2

Zadanie 15.Przetarg na remont balkonów w budynku przy ul. Zawodzie 3 w Krakowie etap 1 - klatka 1, pion południowy

Zadanie 16.Przetarg na remont dachu budynku przy ul. Zawodzie 3  wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej - klatki schodowe II i III

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) oferenci mogą pobrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34, bądź zostanie ona przesłana drogą mailową

Szczegółowych informacji udzielają:

Dział Techniczno-Administracyjny SM „ Krakus” tel.: 12/630-24-24; 12/630-23-34

12/630-24-21 lub 12/630-23-17 codziennie w dni robocze w godzinach 08:00 do 13:00

e-mail SM Krakus: spoldzielnia@krakus.net.pl

Wpłata wadium do dnia 17.05.2022 r. włącznie

Składanie ofert do dnia 18.05.2022 r. włącznie