• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Rada Nadzorcza SM Krakus - 30/06/17

W dniu 28.06.2017 r. odbyło się pierwsze po wyborach posiedzenie Rady Nadzorczej SM Krakus w kadencji 2017/2018, zwołane w celu ukonstytuowania się Rady.

Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w nastepujący sposób:

Przewodnicząca RN - Małgorzata Brajczewska,

Z-ca Przew. RN - Leszek Hojdus

Z-ca Przew. RN - Piotr Świeży

Sekretarz RN - Teresa Piórko

członek RN - Danuta Babula-Górnisiewicz

członek RN - Barbara Bartczak - Krawczyk

członek RN - Stefan Biedroń

czlonek RN - Stanisław Pastuła

członek RN - Bogumiła Radwańska

członek RN - Leszek Solarz

członek RN - Krzysztof Szpara

członek RN - Jan Zych

Rada Nadzorcza powołała trzy stałe Komisje Rady i dokonała wyboru Przewodniczących tych Komisji:

- Komisję Rewizyjno-Ekonomiczną - Przewodniczący Piotr Świeży

- Komisję Gospoadarki Zasobami Mieszkaniowymi - Przewodniczący Leszek Hojdus

- Komisję Organizacyjno-Samorządową - Przewodnicząca Danuta Babula-Górnisiewicz

Składy osobowe poszczególnych Komisji Rady zostaną ustalone na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbędzie się w dniu 05.07.2017 r.

Rada Nadzorcza ustaliła terminy dyżurów członków Rady, tj. na drugą środę każdego miesiąca w godz. od 16 do 17, począwszy od miesiąca września 2017 r.,