• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Składanie aplikacji - 11/01/16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” zaprasza do składania aplikacji na stanowiska:

1. Kierownik Działu Techniczno - Administracyjnego

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:
•Dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku technicznym – budownictwo ogólne,
•Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym, 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
•Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz podstawowa wiedza z zakresu prawa pracy,
•Znajomość ogólna zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w szczególności ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
•Znajomość przepisów i zagadnień dotyczących spraw techniczno-eksploatacyjnych,
•Znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem remontów, w tym procedur przetargowych,
•Uprawnienie z zakresu budownictwa ogólnego,
•Biegła znajomość kosztorysowania i sprawdzania /weryfikacja kosztorysów (program ZUZIA),
•Umiejętność organizacji pracy podległych pracowników,
•Komunikatywność, umiejętność współpracy z przedstawicielami organów Spółdzielni i mieszkańcami,
•Mile widziana znajomość zasad pozyskiwania środków unijnych, regionalnych programów operacyjnych itp.

2. Inspektor ds. budowlanych

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:
•Dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku technicznym – budownictwo ogólne,
•Uprawnienie z zakresu budownictwa ogólnego,
•Biegła znajomość kosztorysowania i sprawdzania /weryfikacja kosztorysów (program ZUZIA),
•Umiejętność opracowywania zbiorczych planów remontów,
•Umiejętność przygotowania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i ekspertyz technicznych,
•Umiejętność opracowywania sprawozdań, analiz, prognoz i materiałów porównawczych,
•Znajomość zagadnień konserwacyjno–technicznych,
•Umiejętność organizowania przetargów, zlecania robót, zawierania umów, nadzorowania realizacji zleconych robót,
•Mile widziane doświadczenie zawodowe w spółdzielni mieszkaniowej.
•Komunikatywność, umiejętność współpracy z przedstawicielami firm zewnętrznymi i mieszkańcami,
•Odporność na stres i dyspozycyjność.

3. Administrator Osiedla

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:
•Wykształcenie min. średnie,
•Mile widziane doświadczenie zawodowe w spółdzielni mieszkaniowej,
•Znajomość zasad gospodarowania odpadami komunalnymi,
•Znajomość przepisów o ochronie środowiska,
•Wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność współpracy z przedstawicielami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz mieszkańcami.
Podstawowe zadania Administratora:
•Koordynowanie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi,
•Sporządzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
•Kontrola stanu porządkowo - sanitarnego administrowanych zasobów mieszkaniowych i pomieszczeń ogólnego użytku, terenów przydomowych i terenów zielonych,
•Nadzorowanie pracy firm zewnętrznych świadczących usługi na terenie nieruchomości,
•Odczytywanie wskazań urządzeń pomiarowych,
•Przygotowywanie analiz i sprawozdań z zakresu wykonywanej pracy.

Aplikacje należy składać do dnia 12.02.2016 r., do godz. 13.00 z informacją, którego stanowiska dotyczy oraz klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Miejsce składania aplikacji:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”, 30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 12, Sekretariat: II p. pok. 203