• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” zaprasza do składania aplikacji - 19/09/18

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” zaprasza do składania aplikacji na stanowiska:

1. Inspektor ds. budowlanych

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku technicznym – budownictwo ogólne,
 • Uprawnienie z zakresu budownictwa ogólnego,
 • Biegła znajomość kosztorysowania i sprawdzania /weryfikacja kosztorysów (program ZUZIA),
 • Umiejętność opracowywania zbiorczych planów remontów,
 • Umiejętność przygotowania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i ekspertyz technicznych,
 • Umiejętność opracowywania sprawozdań, analiz, prognoz i materiałów porównawczych,
 • Znajomość zagadnień konserwacyjno–technicznych,
 • Umiejętność organizowania przetargów, zlecania robót, zawierania umów, nadzorowania realizacji zleconych robót,
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w spółdzielni mieszkaniowej.
 • Komunikatywność, umiejętność współpracy z przedstawicielami firm zewnętrznymi i mieszkańcami,
 • Odporność na stres i dyspozycyjność.

2. Specjalista ds. naliczeń i opłat

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

 • Wykształcenie min. średnie,
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w obsłudze klienta w spółdzielni mieszkaniowej,
 • Znajomość podstawowych zasad rachunkowości,
 • Wysoka kultura osobista i komunikatywność.

3. Administrator Osiedla

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

 • •Wykształcenie min. średnie,
 • •Mile widziane doświadczenie zawodowe w spółdzielni mieszkaniowej,
 • •Znajomość zasad gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • •Znajomość przepisów o ochronie środowiska,
 • •Wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność współpracy z przedstawicielami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz mieszkańcami.

Podstawowe zadania Administratora:

 • •Koordynowanie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi,
 • •Sporządzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • •Kontrola stanu porządkowo - sanitarnego administrowanych zasobów mieszkaniowych i pomieszczeń ogólnego użytku, terenów przydomowych i terenów zielonych,
 • •Nadzorowanie pracy firm zewnętrznych świadczących usługi na terenie nieruchomości,
 • •Odczytywanie wskazań urządzeń pomiarowych,

 

Aplikacje należy składać do dnia 15.10.2018 r., do godz. 13.00 z informacją, którego stanowiska dotyczy oraz klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Miejsce składania aplikacji:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”, 30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 12, Sekretariat: II p. pok. 203