• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Statut Spółdzielni został zarejestrowany przez Sąd - 22/05/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa  Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 10.05.2018 r., sygnatura sprawy: KR. XI NS-REJ.KRS/008069/18/128   został zarejestrowany Statut Spółdzielni wraz ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Krakus” w dniu 01.03.2018 r.
Jednolity tekst Statutu Spółdzielni dostępny jest w zakładce: "Statut i regulaminy"