• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Świadectwa charakterystyki energetycznej - 24/05/23

Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowe „Krakus” informuje, iż  zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2022 poz. 2206,  dla wszystkich budynków stanowiących zasoby SM „Krakus” zostały sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej.

Świadectwa można nieodpłatnie pozyskać w siedzibie Spółdzielni (po wcześniejszym uzgodnieniu) lub pobrać ze strony  internetowej https://www.krakus.net.pl/swiadectwa-charakterystyki-energetycznej

W związku z dużym zainteresowaniem Państwa w zakresie wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej dla poszczególnych lokali mieszkalnych w załączeniu przedstawiamy ofertę Firmy EKOAUDYT https://ekoaudyt.com Pan Hubert Herbuś, która wykonywała świadectwa dla nieruchomości budynkowych.

Informujemy jednocześnie, że można również skorzystać z innych audytorów energetycznych, których lista jest umieszczona na stronie: www.rejestrcheb.mrit.gov.pl  Ministerstwa Rozwoju i Technologii.