• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

ubezpieczenie majątku Spółdzielni - 20/09/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert kompleksowego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni oraz odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółdzielni na rok 2019.

Prosimy o uwzględnienie w ofercie doświadczenia firmy w ubezpieczaniu majątku i odpowiedzialności cywilnej spółdzielni mieszkaniowych.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 września 2018 roku na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”,30-015 Kraków ul. Świętokrzyska 12.

Dodatkowe informacje, niezbędne do przygotowania oferty  można uzyskać:

-  drogą e-mailową pod adresem  spoldzielnia@krakus.net.pl

-  drogą telefoniczną  pod numerami  telefonu 12 6302301 lub 12 6302306