• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Uchwała RN - 11/04/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" informuje, że na podstawie par. 67 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza SM "Krakus" uchwałą RN - 011/2016 z dnia 23 marca 2016 r. uchwaliła Plan Gospodarczy Spółdzielni na 2016 r.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w/w uchwalony Plan gospodarczy na 2016 r. jest dostępny dla członków Spółdzielni, po bezpiecznych zalogowaniu, w zakładce e-kartoteka, dokumenty moje spółdzielni/Rada Nadzorcza.