• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

uchwała Zarządu ws Komunikatu MPWiK S.A. Kraków - 25/04/19

W związku z komunikatem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie o wzroście od dnia 24.05.2019 r. ceny za  dostarczaną wodę i odebrane ścieki o 0,19 zł/m3, która obowiązywać będzie do dnia 23.05.2020 r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” postanawia:

1. Utrzymać zaliczkowe opłaty za zimną wodę i odprowadzenie ścieków na dotychczasowym poziomiedo dnia 30.06.2019 r.

2. Nie dokonywać odczytów stanów wodomierzy zimnej wody na dzień 23.05.2019 r.

3. Do rozliczeń w przyjętych okresach rozliczeniowych ustalać zużycie szacunkowe na dzień 23.05.2019 r.