• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej - 05/07/19

W dniu 18.06.2019 r. odbyło się pierwsze po wyborach posiedzenie Rady Nadzorczej SM "Krakus", na którym Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:

 1.  Widełka Mirosław - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2.  Świeży Piotr - Z - ca Przew. RN, Przewodniczący Komisji Rewizyjno-Ekonomicznej
 3.  Hojdus Leszek - Z-ca Przew. RN, Przewodniczący Komisji GZM
 4.  Babula-Górnisiewicz Danuta - Przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Samorządowej
 5.  Piórko Teresa - Sekretarz Rady Nadzorczej
 6.  Duda Józef - członek Rady
 7.  Kicza Janusz - członek Rady 
 8.  Pastuła Stanisław - członek Rady
 9.  Przęczek Wojciech - członek Rady 
 10.  Radwańska Bogumiła - członek Rady
 11.  Solarz Leszek - członek Rady
 12.  Szpara Krzystof - członek Rady

Ponadto Rada Nadzorcza powołała trzy stałe Komisje Rady, którym przewodniczą n/w członkowie Rady: 

 1.  Komisja Rewizyjno - Ekonomiczna - Przewodniczący Piotr Świeży,
 2.  Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi - Przewodniczący Leszek Hojdus,
 3.  Komisja Organizacyjno - Samorządowa - Przewodnicząca Danuta Babula-Górnisiewicz.