• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej SM "Krakus" - 09/06/16

Rada Nadzorcza SM "Krakus" informuje, iż na dzień 08.09.2016 r. zostało zwołane, pierwsze po Walnym Zgromadzeniu, posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Małgorzata Brajczerwska

Zastępca Przewodniczącego         - Wanda Gustaw-Klimowicz

Zastępca Przewodniczącego         - Piotr Świeży

Sekretarz                                       - Teresa Piórko

członek Rady                                - Leszek Hojdus

członek Rady                                - Danuta Babula-Górnisiewicz

członek Rady                                - Barbara Bartczak-Krawczyk

członek Rady                                - Stefan Biedroń

członek Rady                                - Stanisław Pastuła

członek Rady                                - Bogumiła Radwańska

członek Rady                                - Leszek Solarz

członek Rady                                - Jan Zych

Ponadto Rada Nadzorcza powołała trzy stałe Komisje i dokonała wyboru Przewodniczących tych Komisji:

  1. Komisja Rewizyjno-Ekonomiczna                         - Przewodniczący Piotr Świeży ,
  2. Komisja Organizacyjno-Samorządowa                 - Przewodnicząca Wanda Gustaw-Klimowicz,
  3. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi  - Przewodniczący Leszek Hojdus.