• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

wodociągi Miasta Krakowa wyjaśnienia do nowej taryfy - 21/05/21

Na stronie   https://wodociagi.krakow.pl   w Aktualnościach pojawiły się wyjaśnienia do przygotowanej nowej taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków, która będzie obowiązywać od dnia 28.05.2021 r. do dnia 27.05.2024 r.

Szegółowe informację pod linkiem:

https://wodociagi.krakow.pl/aktualnosc/nowa-taryfa,2154.html