• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

wybór nowych członków Rady Nadzorczej - 09/06/16

Zarząd Spółdzielni informuje, iż Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" dokonało w dniu 04.06.2016 r. wyboru rotującej części członków Rady Nadzorczej SM "Krakus".

Członkami Rady Nadzorczej wybranymi na kadencję Rady 2016/2019 są:

  1. Małgorzata Brajczewska,
  2. Leszek Solarz,
  3. Bogumiła Radwańska,
  4. Jan Zych