• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

Wyniki ankiet - 14/06/16

 1. GNIEŹNIEŃSKA 22, 24, 26 - ankieta w sprawie wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 26 od strony południowej.

  Zwrócono 112 ankiet (na 363), za 91, przeciw 18, nieważne 3, frekwencja 30,85 % 

  Zarząd SM KRAKUS postanawia zgodnie z paragrafem 4 ust. 11 Regulaminu Przeprowadzania Ankiet  unieważnić wyniki ankiety uznając ankietę jako nieważną ze względu na frekwencję poniżej 51 %.

 2. ZAWODZIE 3 - ankieta w sprawie wykonania wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej.

  Zwrócono 18 ankiet (na 26), za 13, przeciw 5, frekwencja 69,23 % 

  Zarząd SM KRAKUS postanawia zatwierdzić wyniki ankiety.

 3. BIAŁOPRĄDNICKA 34,34A - ankieta w sprawie podniesienia stawki odpisu opłaty na fundusz remontowy z kwoty 0,35 zł/m2 na 0,50 zł/m2 .

  Zwrócono 15 ankiet (na 40), za 9, przeciw 6, frekwencja 37,5 % 

  Zarząd SM KRAKUS postanawia zgodnie z paragrafem 4 ust. 11 Regulaminu Przeprowadzania Ankiet  unieważnić wyniki ankiety uznając  ankietę jako nieważną ze względu na frekwencję poniżej 51 %.

 4. PALACHA 15 - ankieta w sprawie indywidualnego rozliczania kosztów ciepła.

  Zwrócono 33 ankiety (na 80), za 9, przeciw 24, frekwencja 41,25 % 

  Zarząd SM KRAKUS postanawia zgodnie z paragrafem 4 ust. 11 Regulaminu Przeprowadzania Ankiet  unieważnić wyniki ankiety uznając  ankietę jako nieważną ze względu na frekwencję poniżej 51 %.
 5. RADZIKOWSKIEGO 72 - ankieta w sprawie indywidualnego rozliczania kosztów ciepła.

  Zwrócono 57 ankiet ( na 120), za 20, przeciw 37, frekwencja 47,5 % 

  Zarząd SM KRAKUS postanawia zgodnie z paragrafem 4 ust. 11 Regulaminu Przeprowadzania Ankiet  unieważnić wyniki ankiety uznając  ankietę jako nieważną ze względu na frekwencję poniżej 51 %.