• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

zakończenie sezonu grzewczego - 25/05/21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” informuje, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie z dniem 26 maja 2021 r.  (środa)  kończy sezon grzewczy i zaprzestaje dostaw ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania w  budynkach będących w zasobach Spółdzielni.