• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

zakończone postępowanie przetargowe - 30/06/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” informuje, że Zarząd Spółdzielni zatwierdził wnioski Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach zapytania o ofertę i cenę na wybór wykonawcy na zadanie:

Wykonanie nadbudowy kominów wraz z ociepleniem w budynkach stanowiących zasoby SM "Krakus" - wybór firmy "KAMBUD - BIS"