• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

zalewania mieszkań na wskutek niesprawnej instalacji - 05/12/18

W związku z licznymi zalaniami mieszkań na skutek niesprawnej instalacji wod-kan zwracamy się z apelem do mieszkańców o sprawdzanie stanu technicznego wężyków doprowadzających wodę do baterii doprowadzających wodę do punktów czerpalnych w związku z częstymi przypadkami pęknięcia ww. wężyków powodujących poważne szkody zalaniowe wodą pod ciśnieniem oraz o regularne sprawdzanie drożności kanalizacji w szczególności odpływu z kratek wannowych i ich okresowe czyszczenie