• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

zaproszenie do składania aplikacji - 28/10/16

Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” zaprasza do składania aplikacji na stanowiska:

1. Kierownika Działu Techniczno-Administracyjnego

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku technicznym – budownictwo ogólne,
 • Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz podstawowa wiedza z zakresu prawa pracy,
 • Znajomość ogólna zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w szczególności ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – będzie dodatkowym atutem.
 • Znajomość przepisów związanych z wykonywaniem remontów, w tym procedur przetargowych,
 • Uprawnienia z zakresu budownictwa ogólnego,
 • Biegła, praktyczna znajomość kosztorysowania,
 • Biegła znajomość obsługi programów komputerowych (Excel),
 • Umiejętność organizacji pracy podległych pracowników,
 • Komunikatywność, umiejętność współpracy z przedstawicielami organów Spółdzielni i mieszkańcami,
 • Mile widziana znajomość zasad pozyskiwania środków unijnych, regionalnych programów operacyjnych itp.

2. Inspektora ds. budowlanych

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku technicznym – budownictwo ogólne,
 • Uprawnienia z zakresu budownictwa ogólnego,
 • Biegła, praktyczna znajomość kosztorysowania,
 • Biegła znajomość obsługi programów komputerowych (Excel),
 • Umiejętność opracowania zbiorczych planów remontów,
 • Umiejętność przygotowania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i ekspertyz technicznych,
 • Umiejętność opracowania sprawozdań, analiz, prognoz i materiałów porównawczych,
 • Znajomość zagadnień konserwacyjno-technicznych,
 • Umiejętność organizowania przetargów, zlecania robót, zawierania umów, nadzorowania realizacji zleconych robót,
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w spółdzielni mieszkaniowej,
 • Komunikatywność, umiejętność współpracy z przedstawicielami firm zewnętrznych i mieszkańcami,
 • Odporność na stres i dyspozycyjność.

Aplikacje należy składać w biurze Spółdzielni, tj. 30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 12 pok. 203 w terminie do 25.11.2016 r. do godz. 13.00