• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

zaproszenie do składania ofert - inwestycja mieszkaniowa - 26/04/18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” zaprasza do składania ofert na:

- realizację inwestycji mieszkaniowej na działkach nr 5/2,6/5,6/3,8/3,9/1 obręb nr  42 , jednostka ewidencyjna Kraków Krowodrza położonych przy ul. Białoprądnickiej  o łącznej powierzchni 0,5177 ha       w systemie partnerstwa

- zakup nieruchomości gruntowej 

Z materiałami dotyczącymi w/w działek  (tj. operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości gruntowej, plan zagospodarowania w/w działek, mapka nieruchomości) można zapoznać się w biurze Spółdzielni, pok. 218 po  uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pan Rafał Gawron, tel 12 63 02 334

e-mail:  rafal.gawron@krakus.net.pl,  spoldzielnia@krakus.net.pl .

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.05.2018 r.  w biurze Spółdzielni ul. Świętokrzyska 12, pok. 203, sekretariat II piętro.