• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r. - 25/09/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie w imieniu Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019.

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 października 2019 roku na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”,  30-015 Kraków ul. Świętokrzyska 12

Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać:

- drogą e-mailową pod adresem spoldzielnia@krakus.net.pl

- drogą telefoniczną pod numerami  telefonu 12 6302306 lub 12 6302301