• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020 - 11/09/20

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie w imieniu Rady Nadzorczej

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020.

Oferty należy składać w terminie do dnia 09 października 2020 roku na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”,  30-015 Kraków ul. Świętokrzyska 12  spoldzielnia@krakus.net.pl

Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać:

- drogą e-mailową pod adresem spoldzielnia@krakus.net.pl

- drogą telefoniczną pod numerami  telefonu 12 6302306 lub 12 6302301