• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

zaproszenie do składanie aplikacji na stanowisko Administratora - 24/07/20

Administrator

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

 • Wykształcenie min. średnie,
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w spółdzielni mieszkaniowej,
 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze najemców lokali użytkowych (umowy, aneksy i rozliczanie mediów),
 • Znajomość zasad gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska,
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność współpracy z przedstawicielami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz mieszkańcami.

Podstawowe zadania Administratora:

 • Koordynowanie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, sporządzanie deklaracji
 • Kontrola stanu porządkowo - sanitarnego administrowanych zasobów mieszkaniowych i pomieszczeń ogólnego użytku, terenów przydomowych i terenów zielonych,
 • Nadzorowanie pracy firm zewnętrznych świadczących usługi na terenie nieruchomości, w tym biurowca,
 • Odczytywanie wskazań urządzeń pomiarowych,
 • Sporządzanie umów i aneksów dla najemców lokali użytkowych,
 • Przygotowywanie miesięcznych rozliczeń mediów dla najemców,

Aplikacje należy wysyłać mailem do dnia 30.08.2020 r. z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Adres mail:  spoldzielnia@krakus.net.pl