• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

zapytanie o oferty i ceny na wykonanie niżej wymienionego zadania inwestycyjnego - 05/04/17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”  ogłasza zapytanie o oferty i ceny na wykonanie niżej wymienionego zadania inwestycyjnego :
 „Oddymianie klatek schodowych w budynkach wysokich w zasobach SM „Krakus” w systemie zaprojektuj i wykonaj”

1. Dokonanie uzgodnień branżowych p.poż w zakresie ustalenia niezbędnych prac w oparciu o stan techniczny budynków oraz obowiązujące akty prawne.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla realizacji pracy (w tym uzyskania stosownych wymaganych pozwoleń na budowę) .

3. Wykonanie przedmiotowych prac wraz z wdrożeniem systemu do eksploatacji.

Zapytanie ofertowe oferenci mogą odebrać w biurze Spółdzielni przy ul. Świętokrzyskiej 12, pok. 218 - II piętro, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania tel. 12/630-23-34

Informacji udzielają:  Dział Techniczno-Administracyjny tel: 12 63 02 317  lub 12 63 02 334 codziennie w dni robocze w godzinach 10:00 do 13:00