• Tradycja
 • Doświadczenie
 • Rzetelność

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania aplikacji - 08/01/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krakus’’ zaprasza do składania aplikacji na stanowiska:

1. Specjalisty ds. utrzymania zasobów mieszkaniowych

Zadania:

 • Nadzór nad bieżącą konserwacją budynków mieszkalnych, technicznych, garaży, lokali użytkowych, pracami podwykonawców,
 • Udział w przeglądach i ocenie stanu technicznego nieruchomości budynkowych,
 • Udział w odbiorach prac, sprawdzanie i wycena robót, wykonywanie obmiarów i przedmiarów prac,
 • Nadzór nad usługami świadczonymi przez zakład kominiarski,
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań,
 • Prowadzenie stanowiska monitoringu wizyjnego–przeglądanie, zabezpieczenie danych itp.
 • Stały kontakt i obsługa informacyjna mieszkańców.

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Praktyczna znajomość kosztorysowania,
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sanitarnych,
 • Biegła znajomość obsługi programów komputerowych (Exel),
 • Odporność na stres i dyspozycyjność,
 • Doświadczenie zawodowe w spółdzielni mieszkaniowej, wspólnotach mieszkaniowych oraz uprawnienia  dozorowe w zakresie eksploatacji urządzeń będą dodatkowym atutem.

2. Specjalista ds. elektro-energetycznych

Zadania:

 • Nadzór nad realizacją umów na roboty energetyczne, instalacji c.o oraz ccwu, konserwacji i modernizacji dźwigów osobowych oraz instalacji sanitarnych budynków mieszkalnych, technicznych, garaży, lokali użytkowych , pracami podwykonawców
 • Udział w przeglądach i ocenie stanu technicznego nieruchomości budynkowych,
 • Kontrola i potwierdzanie zgodności faktur z faktycznym zużyciem  energii,
 • Tworzenie banku informacji w zakresie gospodarki energetycznej niezbędnego do prowadzenia i analiz bilansów energetycznych,
 • Aktualizacja , korygowanie i ewidencja umów wraz z przypisanymi układami pomiarowymi z dostawcami energii celem zapewnienia rzeczywistych potrzeb energetycznych nieruchomości,
 • Kontrola, rozliczanie ,ustalanie ryczałtów, przygotowywanie warunków technicznych i umów,
 • Wdrażanie optymalnych rozwiązań w zakresie gospodarki elektro-energetycznej służących racjonalizacji kosztów,
 • Stały kontakt i obsługa informacyjna mieszkańców.

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Praktyczna znajomość kosztorysowania,
 • Uprawnienia  w specjalności elektro-energetycznej,
 • Biegła znajomość obsługi programów komputerowych (Exel),
 • Odporność na stres i dyspozycyjność,
 • Doświadczenie zawodowe w spółdzielni mieszkaniowej ,wspólnotach mieszkaniowych oraz uprawnienia w dozorowe w zakresie eksploatacji urządzeń będą dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres mail; spoldzielnia@krakus.net.pl w terminie do dnia 31.01.2019 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o zawarcie klauzuli :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."