• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Zawiadomienie - 22/12/15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza SM "Krakus" przyjęła następujące ustalenie dotyczące kontaktów z mieszkańcami zasobów SM "Krakus":

Ustalenie RN – 01/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie współpracy z Radami Osiedla i powołania stałych dyżurów Rady Nadzorczej do kontaktu z mieszkańcami w zasobach SM „Krakus”

„Rada Nadzorcza SM „Krakus” postanawia nawiązać szerszą współpracę z Radami Osiedla poprzez organizowanie spotkań z Przewodniczącymi Stałych Komisji w zależności od potrzeb oraz ustalić stały dyżur Rady Nadzorczej do kontaktów z mieszkańcami w zasobach SM „Krakus” w III środę m-ca w godz. 16.00 do 17.00”

miejsce dyżurów: Kraków, ul. Świętokrzyska 12, II p. pok 207

Jednocześnie Rada Nadzorcza ustaliła następujące daty dyżurów w I półroczu 2016 r.:
20.01.2016 r.
17.02.2016 r.
16.03.2016 r.
20.04.2016 r.
18.05.2016 r.