• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

zawiadomienie - 27/08/19

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" zwraca się z prośbą o zakończenie wszelkich prac remontowych na instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach w termienie do dnia 10.09.2019 r. 

Po tym terminie Spółdzielnia przystąpi do napełniania wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w całych zasobach mieszkaniowych.

W przypadku nie  zakończenia robót remontowych na instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu w w/w terminie, prosimy je zgłaszać bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego „EWBUD” w Krakowie przy ulicy Jaremy 7, prowadzącego konserwację wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni, telefony kontaktowe:  12/638-47-08 i  512-288-030.