• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Zawiadomienie dla członków oczekujących Spółdzielni - 13/01/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” zawiadamia członków oczekujących o możliwości uzyskania lokalu mieszkalnego „z odzysku” oznaczonego nr 44 przy ul. Gnieźnieńskiej 24 w Krakowie, o pow. użytkowej 35,4 m2 , usytuowanego na III p., do którego przynależy piwnica o pow. 1,5 m2, poprzez zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności tego lokalu i przeniesienia własności.
Wymagana wartość rynkowa lokalu – 184.842,00 zł.
Termin wniesienia ww. kwoty do Spółdzielni – 29.02.2016 r.
Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Techniczno-Administracyjnym, Kraków, ul. Świętokrzyska 12, pok. 216, tel. 12/630 23 20 lub 630 23 21.

Członkowie oczekujący Spółdzielni zainteresowani uzyskaniem ww. lokalu mieszkalnego proszeni są o złożenie w terminie do 15.02.2016 r. pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności tego lokalu i przeniesienia własności, w siedzibie Spółdzielni: Kraków,
ul. Świętokrzyska 12 (sekretariat – pok. 203).

W przypadku zgłoszenia się kilku członków zainteresowanych odzyskanym lokalem o pierwszeństwie zawarcia umowy, o której mowa wyżej, decydować będzie numer umowy określającej kolejność otrzymania lokalu mieszkalnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Finansowo-Członkowskim Spółdzielni, pok. 208, tej. 12/ 633 78 85 lub 630 23 09.