• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

zawiadomienie - korespondencja - 27/03/17

Zarząd Spółdzielni informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr RN - 015/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej opłaty ryczałtowej na pokrycie kosztów korespondencji kierowanej do użytkowników lokali, którzy wskazali adres korespondencyjny inny niż adres lokalu.

Opłata ta wynosi 2,50 zł miesięcznie.