• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Zawiadomienie o zebraniu członków zamieszkałych w nieruchomości - Jaremy 1-15 - 05/09/17

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” zawiadamia, że w dniu 07 września 2017 r.(czwartek)o godz. 1800 w Liceum Ogólnokształcącym

nr XIV przy ulicy Chełmońskiego 24 w Krakowie odbędzie się ZEBRANIE CZŁONKÓW ZAMIESZKAŁYCH W NIERUCHOMOŚCI  ul. JAREMY 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 i 15;

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania przez członka Zarządu Spółdzielni.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór uzupełniający członka Rady Osiedla ,,Azory’’ przedstawiciela nieruchomości Jaremy 1-15 – ogłoszenie wyniku wyboru.

4. Omówienie bieżących spraw przez Zarząd Spółdzielni w tym;

     a/ zamknięcia zsypów

     b/ remontu pomieszczeń zsypowych w parterze budynku

     c/ remontu wewnętrznych linii zasilających tzw. WLZ-tów

5. Dyskusja.

6. Zakończenie Zebrania.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z Regulaminem zebrań członków zamieszkałych w poszczególnych nieruchomościach  w zasobach SM „Krakus” w Zebraniu mogą również uczestniczyć współmałżonkowie członków Spółdzielni oraz  właściciele wyodrębnionych mieszkań i osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawa do lokali  w danej nieruchomości nie będący członkami Spółdzielni. Wszyscy ww. bez wyborczego biernego i czynnego prawa do głosowania.

Powołany wyżej Regulamin znajduje się w biurze Spółdzielni, ul. Świętokrzyska 12, pok. 208 oraz na stronie internetowej Spółdzielni – www.krakus.net.pl