• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Zawiadomienie o zebraniu członków zamieszkałych w nieruchomości Różyckiego 5 i Różyckiego 7 - 04/10/17

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zawiadamia, że w dniu 19 pażdziernika 2017 r. (czwartek) o godz. 1800 w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV przy ulicy Chełmońskiego 24 w Krakowie odbędzie się zebranie członków zamieszkałych w nieruchomości Różyckiego 5 i Różyckiego 7.

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania przez członka Zarządu Spółdzielni.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór uzupełniający członka Rady Osiedla ,,Azory’’ przedstawiciela nieruchomości  – ogłoszenie wyniku wyboru.
  4. Zakończenie Zebrania.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z Regulaminem zebrań członków zamieszkałych w poszczególnych nieruchomościach w zasobach SM „Krakus” w Zebraniu mogą również uczestniczyć współmałżonkowie członków Spółdzielni oraz właściciele wyodrębnionych mieszkań i osoby posiadające spółdzielcze własnościowe  prawa do lokali w danej nieruchomości nie będący członkami Spółdzielni. Wszyscy ww. bez wyborczego biernego i czynnego prawa do głosowania.

Powołany wyżej Regulamin znajduje się w biurze Spółdzielni, ul. Świętokrzyska 12, pok. 208 oraz na stronie internetowej Spółdzielni – www.krakus.net.pl