• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

zbieranie ofert na ubezpieczenie majątku Spółdzielni - 15/09/16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie zaprasza  do złożenia  oferty kompleksowego ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni na rok 2017.

Prosimy o uwzględnienie w ofercie doświadczenia firmy w ubezpieczaniu majątku i odpowiedzialności cywilnej spółdzielni mieszkaniowych.

Oferty należy składać w terminie  do dnia 31 października 2016 roku na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus”,30-015 Kraków ul. Świętokrzyska 12

Dodatkowe informacje, niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać:

-  drogą e-mailową pod adresem  spoldzielnia@krakus.net.pl

-  drogą telefoniczną  pod numerami  telefonu 12 6302301 lub 12 6302306