• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Zbliża się sezon grzewczy - 18/08/21

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" prosi o zakończenie wszelkich prac remontowych na instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych w termienie do dnia 03.09.2021r.

Po tym terminie Spółdzielnia przystąpi do napełniania wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w całych zasobach mieszkaniowych.

W przypadku nie zakończenia robót remontowych na instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu w w/w terminie, prosimy o zgłaszanie tego faktu bezpośrednio do firmy „EWBUD+” przy ulicy Jaremy 7, która prowadzi konserwację wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni. 

Telefony kontaktowe:  12/638-47-08  i  512-288-030.