• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Zebrania członków zamieszkałych w poszczególnych nieruchomościach - 23/03/18

Zarząd Spółdzielni zawiadamia, iż w miesiącu kwietniu 2018 r. odbędą się zebrania członków zamieszkałych w poszczególnych nieruchomościach.
Miejsce i terminy planowanych zebrań podane są w załączonym harmonogramie.

Jednocześnie Zarząd przypomina, że w trakcie zebrań odbęda się wybory na członków Rad Osiedli - Przedstawicieli Nieruchomości.

Ponadto Rada Nadzorcza zawiadamia, że z uwagi na zaplanowane zebrania członków zamieszkałych w poszczególnych nieruchomościach, w miesiącu kwietniu, nie będzie dyżuru członków Rady Nadzorczej.