• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Zebrania członków zamieszkałych w poszczególnych nieruchomościach - 26/03/19

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” postanawia zwołać zebrania członków zamieszkałych w poszczególnych nieruchomościach w zasobach SM „Krakus” w nw. terminach:

  • w dniu 08.04.2019 r. o godz. 17:00 zebranie członków zamieszkałych w nieruchomościach: Jaremy 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Radzikowskiego 72; Gnieźnieńska 22, 24, 26; Różyckiego 4; Różyckiego 5, 7; Różyckiego 6; Stachiewicza 35, 35B; Stachiewicza 40, 40A, Chełmońskiego 4; Palacha 3, 5, 7, 9; Palacha 15, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr XIV w Krakowie przy  ul.  Chełmońskiego 24,
  • w dniu 09.04.2019 r. o godz. 17:00 zebranie członków zamieszkałych w nieruchomości Mazowiecka 131, Kijowska 48, w Szkole Podstawowej nr 106 w Krakowie przy ul. Litewskiej 34,
  • w dniu 10.04.2019 r. o godz. 18:00 zebranie członków zamieszkałych w nieruchomościach: Zawodzie 3, 7, Szafirowa 8; Bursztynowa 3, Legnicka 24, 24A; Białoprądnicka 34, 34A; Białoprądnicka 34B; Pachońskiego 28; Niepodległości 3A, w Zespole Szkół nr 5 w Krakowie przy ul. Mackiewicza 15.