• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

ZMIANY CEN TARYF ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ - 03/11/23

Zarząd SM „Krakus" informuje o kolejnej - piątej w roku 2023 zmianie cen za energię cieplną dostarczoną przez MPEC S.A. Kraków obowiązującej od dnia 03.11.2023. Równocześnie przypominamy, iż do 31.12.2023 obowiązują ceny maksymalne wprowadzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w dniu 01.03.2023r. na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U.2022 poz.1967).