• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

zmiany organizacyjne w Spółdzielni - 30/12/16

W związku z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą SM "Krakus" schematem organizacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus" na 2017 r. - uchwała RN - 070/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., od dnia 01.01.2017 r. nastąpią w Spółdzielni zmiany organizacyjne, o których można przeczytać w zakładce "Struktura Spółdzielni/Dział Techniczno-Administracyjny"