• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi - 12/02/20

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus" informuje, że ruszyły konsultacje z mieszkańcami, dotyczące zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Krakowie, ale przede wszystkim zmian w sposobie naliczania opłat za odpady w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej. Do tej pory zasada była taka, że to, ile płaciliśmy za odbiór śmieci, zależało od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Gmina Miejska Kraków proponuje opłatę ryczałtową: dla domu jednorodzinnego miesięczna opłata wyniesie 59 zł, a dla nieruchomości w zabudowie  wielorodzinnej 49 zł od mieszkania, niezależnie od liczby osób zamieszkałych.

Uwagi i wnioski należy kierować do Urzędu Miasta Kraków w formie elektronicznej (szczegóły na stronie internetowej urzędu). Na 19 lutego zaplanowano otwarte spotkanie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w Zespole Szkół Energetycznych ul. Loretańska 16 (godz. 1600 1930). Będą też dyżury konsultacyjne - 18 lutego w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK os. Zgody 2 pok. 505 (godz. 1400— 1700) i 20 lutego w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania  Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1 - sekretariat I piętro (godz. 700— 1200).