• Tradycja
  • Doświadczenie
  • Rzetelność

2020

harmonogramy wywozu śmieci,  przeglądów okresowych i terminy odczytów w 2020 r.

 

harmonogram wywozu odpadów komunalnych 

harmonogram okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

Harmonogram baradania szczelności instalacji gazowej

Terminy odczytów i okresy rozliczeniowe za madia

harmonogram przeglądów stanu technicznego i instalacji 

harmonogram przeglądów budowlanych 

harmonogram przeglądów 5-letnich elektrycznych